Persbericht Zuidas Solar

December 9th, 2010 · by Benno Schwarz · Uncategorized

De eerste challenge van NextEnergy lanceert vandaag (9 dec). Hierbij het persbericht van Zuidas Solar:

Zuidas Solar daagt bedrijven uit om zonnepanelen te plaatsen : 3.000 zonnepanelen op Amsterdamse Zuidas

Amsterdam, 9 december 2010 – NextEnergy start de Zuidas Solar challenge om binnen één jaar 3.000 zonnepanelen op de Zuidas te plaatsen. Grootschalige opwekking van zonne-energie is nu al mogelijk. NextEnergy daagt bedrijven op de Zuidas uit om dat ook echt te doen en zo van de Zuidas een vooruitstrevend en duurzaam zakencentrum te maken.

Een groep enthousiaste professionals daagt bedrijven aan de Zuidas uit om gezamenlijk binnen een jaar 3.000 zonnepanelen te plaatsen met een totaal vermogen van 0,5 MegaWatt. Het platform NextEnergy presenteert deze Zuidas Solar challenge op 9 december in aanwezigheid van vele Amsterdamse bedrijven tijdens een bijeenkomst van Amsterdam Smart City – samenwerkingsverband tussen Amsterdammers, bedrijven en overheden op gebied van energiebesparing – op de Zuidas.

Katalysator
Een van de initiatiefnemers van NextEnergy is Benno Schwarz. “We bieden een platform voor de bedrijven aan de Zuidas om samen te werken aan duurzaamheid. Als we de handen ineen slaan dan wordt er ook echt iets bereikt. Bedrijven kunnen zo ook een voorbeeld geven aan anderen. De wil om te verduurzamen bij bedrijven en werknemers is er wel, ze weten alleen vaak niet hoe. Nu zouden ze die ambities bijvoorbeeld kunnen koppelen aan dit verhaal. NextEnergy wil een katalysator zijn in dit proces.”

Collectieve aanpak
Zuidas Solar daagt de bedrijven uit om een inleg te doen, maar ook bijvoorbeeld om personeelsacties te organiseren en zo bij te dragen. De bedrijven financieren het initiatief zelf en leunen dus niet op subsidie. Verschillende bedrijven hebben aangegeven positief tegenover het initiatief te staan. Schwarz: “Het idee is om zowel de werknemers als de bazen te mobiliseren. Er werken 30.000 mensen op de Zuidas, dus per tien medewerkers betekent dat één paneel.” Door de collectieve aanpak van dit initiatief worden er ook inkoopvoordelen behaald, wat leidt tot een zo kort mogelijke terugverdientijd. Daarnaast zorgt de manier van aanpak ook voor een bundeling van de verschillende expertises van alle bedrijven op de Zuidas.

Over NextEnergy
NextEnergy is ontstaan vanuit het gemis aan initiatieven rondom duurzame energie. Veel initiatieven richten zich op praten of hebben ideeën die pas over een paar jaar  (vaak meer dan tien) worden gerealiseerd. Vanuit de Linkedin Groep Duurzame Energie is dit idee ontstaan en zijn de initiatiefnemers, die werkzaam zijn in de energie-, bouw- en projectontwikkelingsector, bij elkaar gekomen. De twee speerpunten van de stichting zijn ‘co-creatie’ en ‘nu handelen‘. De Zuidas Solar Challenge is het eerste initiatief van NextEnergy.

Leave a Reply