De Zonnegroet

June 15th, 2010 · by admin · Blogs

Ik sta met mijn hoofd in de zon. Mijn gezicht wordt warmer. Extra warmte omdat de zee rondom mij de stralen in mijn gezicht kaatst. Energie. Rondom overal water. Het is windstil op het gasplatform.

Heel lang geleden was deze zee er niet. De zand- en kleilagen eronder ook niet. Toen lag hier een andere zee waar kleine diertjes en plantjes in leefden. Deze organismen, toen onder mij, stierven en werden bedekt met een laag zand en klei. Door de temperatuur, druk en de lange tijd werden de beestjes omgezet tot olie en gas. De installatie waarop ik sta haalt de omgezette lijken naar boven. De motor werd uitgevonden. We maakten elektriciteit van olie en gas dat we naar boven haalden. Zoals hier nu nog.

Olie en gas raken op. Met nieuwe technieken kunnen we weer een beetje vooruit. Maar de bijen gaan dood, de aarde warmt op en de zeespiegel stijgt. In één generatie hebben we de aarde onwetend naar de rand met de afgrond gesleept. Ik zit in het kamp van Ramses Shaffy. We zullen doorgaan. Alleen hoe? Onze overheid is verweven met gasinkomsten, machtige energiebedrijven produceren en distribueren centraal en meer systemische problemen die de energietransitie niet versnellen. Maar we gaan het doen. De plannen liggen klaar. Nieuwe energie, nieuwe instituties. Communities en synchroniciteit. Nederland krijgt nieuwe energie. Stem daarop en dan kunnen volgende generaties hetzelfde doen als dat wat ik mij nu voorneem te doen.

Het maken van elektriciteit, het rijden van auto’s, het vliegen van een vliegtuig en de warmte op jouw en mijn gezicht. Het komt allemaal van de zon. Het leven bestaat uit geven en nemen. Waarom geef ik haar nooit iets terug?

Ik sta met mijn hoofd in de zon. Mijn gezicht is heet. Ik draai mij bij. Het wordt te heet, deze zon. De reden dat ik hier ben. De zon heeft de oplossing. Het maakt fossiel, laat wind waaien en elektronen stromen. Ik geloof in de zon. Vanaf vandaag zal ik haar elke ochtend stilletjes groeten.

Thijs Brouwer (mei 2010)

One Response to “De Zonnegroet”

Leave a Reply